Skip to content

Vue Js Directives

Directives#

These are the v-{ command}= attributes

v-html= and v-text=

Hooks#

 • bind (el, beinding, vnode)
 • inserted(el, binding, vnode)
 • update(el, binding, vnode, oldVNode)
 • componentUpdate(el, binding, vnode, oldVnode)
 • unbind(el, binding, vnode)

Setup#

Globally setup in main.js:

  Vue.directive('highlight', {
    bind(el, binding, vnode) {
      el.style.backgroundColor = 'green';
    }
  }); // v-highlight

Use binding value:

  Vue.directive('highlight', {
    bind(el, binding, vnode) {
      el.style.backgroundColor = binding.value;
    }
  });

Local Directives#

  export default {
    directives: {
      'local-highlight': {
        bind(el, binding, vnode) {
          ...
        }
      }
    }
  }